Varför fungerar infraröd bastu?

Infraröd bastu :
Varför  fungerar Infraröd strålning egentligen?

En Infraröd bastu fungerar  för att den tillåter vattencellerna i kroppen att bli strukturerad eller små i sin klusterstorlek. Detta är en mycket viktig faktor att titta på vid utrensningen som sker med hjälp av infraröd strålning.

En infraröd strålning i dessa bastuar har förmågan att göra vatten hanterbart ( som normalt kräver mycket energi för att bearbetas) i kroppen och på detta sätt ge möjlighet till att frigöra toxiner och slaggprodukter som sitter i kroppen.

En infraröd bastu gör att vattnet i din kropp börjar vibrera. Kroppen är ca 70% vatten, så denna vibrationen har en djupgående effekt på vävnader. Process möjliggör en djupare penetrering av energi, som både värmer atomer och orsakar vattenmolekyler att bryta sig till mindre sk. kluster. Båda händelserna stimulerar en lätt utsättning av toxiner. Värme som genereras i en infraröd bastu gör att kapillärerna att expanderar vilket hjälper blodcirkulationen och öka ämnesomsättningen. Detta aktiverar även vävnader att producera nödvändiga enzymer.

Jämför en infraröd bastu med en vanlig bastu som värmer huden ytligt, har över 100 grader värme i luften i bastun värms dina lungor upp mycket snabbt och skapar en smärre shock med din kropp. En infraröd bastus infraröda strålning penetrerar huden till ett djup av 5-7 cm  börjar dina svettkörtlar frigöra svett redan innan kroppens kärna värmts till en  obehaglig nivå. På det djup om 5-7 cm stimuleras våra fettceller vilket leder till en frisättning av toxiner till ytan. Jämfört med andra bastur som bara värmer 20% av luften absorberas upp till 93% av värmeenergin från en infraröd bastu av våra vävnader. Därav anledningen till att den energi som släpps ut av en infraröd bastu mycket lättupptaglig och kan tas emot av våra kroppar .
En infraröd bastu har denna viktiga verksamma förmågan och när vattnet har blivit lättrörligt i kroppen kan toxiner mm gå ut den kortaste vägen via huden med hjälp av värmen som alstras i en infraröd bastu.
Så mindre storlek på vattenkluster + värme = svettning med toxiner!
Principen är enkel men fungerar väldigt bra, så bra att infraröd bastu gör att kroppens självläkande processer effektiviseras mångfalt och utrensning automatiskt sker då svett från en infraröd bastu kan innehålla upp till 15 % toxiner, fettsyror mm.
Idrottare finner att infraröd bastu hjälper vid återhämtning vid skador och personer med smärta, värk och t.ex fibromyalgi har märkt stor förbättring med infraröd bastu.

Din hud är det största organet i kroppen. Det subkutana fettlagret ligger precis under huden. En infraröd bastu avger strålar vars värme stimulerar våra fettceller att släppa det ackumulerade skräp som de har att hålla fast vid. Vidare stimulerar infraröd bastu också talgkörtlarna att frigöra skadliga gifter såsom petroleum, bensin, kvicksilver och andra tungmetaller. Ansamling av toxiner blockerar dessutom blodcirkulation, syresättning, näringstillförsel samt frigörande av avfall från kroppen. Människor har svårt att frigöra gifter som inte bara kan forslas iväg omedelbart efter inträde i kroppen utan dessa lagras i våra kroppar. En av orsakerna till att infraröd bastu är så bra med en mängd olika sjukdomar är möjligheten för IR vågor att påskynda avlägsnandet av toxiner som ofta är orsaken till många hälsoproblem.

Människor tar inte bara in infraröd strålning, hon släpper ut den också. Den urgamla konsten med healing är faktiskt förmågan att frigöra långvågig infraröd energi från healern till patienten. Nivån på långvågig infrarött som varje enskild producerar speglar deras allmänna hälsa. När de blir sjuka går deras strålning av långvågig infraröd går ner, och vid ökning av infraröda vågor återställs hälsan.

Läs även denna post om skillnad mellan Infraröd bastu och vanlig bastu. Det finns en hel del att berätta om Infraröd bastu och vi återkommer i ämnet när vi hittar ny intressant information.

 

 

This entry was posted in infraröd bastu. Bookmark the permalink.