Tester av IR bastu

Här kommer ett test som visar vågspektrat i bastun:

Våglängdsspektra infraröd bastu

 

Här visas att strålningen är maximerad till området runt 6 och 15 nm vilket är ett mycket bra värde.