Vetenskapliga undersökningar

Här följer några undersökningar som gjorts från Infraröd bastu.

Dom behåller sin engelska ursprungstext som du kan översätta härStudie av användning av Infraröd bastu vid Viktminskning:Författare: Dr. Imamura, et.al, Kagoshima Japan Publicering och Datum: Journal of American College of Cardiology, 2001 Syftet med studien: Att avgöra om infraröda bastubad förbättrar blodkärlfunktionen (endotel) hos patienter som riskfaktorer såsom högt kolesterol , högt blodtryck, diabetes och rökning. Denna dysfunktion representerar ett tidigt stadium av ateroskleros (åderförkalkning av artärerna). Hur gjorde de det? De studerade 25 män med minst 1 riskfaktor. Patienterna behandlades i en infraröd bastu i 15 minuter en gång om dagen i 2 veckor. Resultat av Infraröd Bastubehandling: • Signifikant sänkt blodtryck • Signifikant viktminskning • Signifikant sänkt blodsocker • Signifikant ökat blodflöde • Sänkt kolesterolvärde • Sänkta triglyceridvärden Slutsats: Upprepad infraröd bastubehandling förbättrar nedsatt blodkärlsfunktion hos patienter med högt blodtryck, diabetes , rökning och högt kolesterol. Denna föreslår en förebyggande roll för bastuanvändning för åderförkalkning. På engelska: Far-infrared hyperthermia clinical study review for weightloss Title of Study Repeated Thermal Therapy Improves Impaired Vascular Endothelial Function in Patients With Coronary Risk Factors Authors: Dr. Imamura, et.al, Kagoshima Japan Publication and Date: Journal of the American College of Cardiology, 2001 Purpose of Study: To determine whether Infrared Sauna therapy improves blood vessel function (endothelial) in patients risk factors such as high cholesterol, high blood pressure, diabetes and smoking. This dysfunction represents an early stage of atherosclerosis (hardening of the arteries). How did they do it? Studied 25 men with at least 1 risk factor. Patients were treated in an Infrared Sauna for 15 minutes once a day for 2 weeks. Results: Infrared Sauna Treatment • Significantly lowered blood pressure • Significant weight loss • Significantly lowered blood sugar • Significantly increased blood flow • Lowered cholesterol • Lowered triglycerides Conclusion: • Repeated Infrared Sauna treatment improves impaired blood vessel functions in patients with high blood pressure, diabetes, smoking and high cholesterol. This suggests a preventive role for sauna use for atherosclerosis. Här kommer fler vetenskapliga undersökningar och artiklar som är till hjälp:
  • Kaiser Permenante Article On The Health Benefits Of Saunas (opens in new window)
  • Detoxification Through the Skin by Mark Sircus Ac., OMD March 6th, 2005 (opens in new window)
  • Journal of the American College of Cardiology study on repeated far infrared sauna treatments.
  • Circulation Journal December 2004 study on infrared sauna use in patients with chronic heart failure. (PDF Fil)
  • Repeated Thermal Therapy Diminishes Appetite Loss and Subjective Complaints in Mildly Depressed Patients by Akinori Masuda, MD, PhD, Masamitsu Nakazato, MD, PhD, Takashi Kihara, MD, PhD, Shinichi Minagoe, MD, PhD and Chuwa Tei, MD, PhD 2005. From the Psychosomatic Medicine, Respiratory and Stress Care Center, Kagoshima University Hospital, Kagoshima, Japan (A.M.); the Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Miyazaki University, Miyazaki, Japan (M.N.); and Cardiovascular, Respiratory and Metabolic Medicine, Kagoshima University, Kagoshima, Japan (T.K., S.M., C.T.). (opens in new window)
  • Is Your Family Toxic? By James Ferguson. Published in the London Daily Mail May 22, 2007. Extracted from The Vitamin Murders: Who Killed Healthy Eating in Britain, by James Ferguson, published by Atlantic Books (opens in new window)

Vill Du ha Hjälp med något? LÄS VÅR FAQ eller chatta med oss!

Måndag - Fredag 9-17
Lör Söndag STÄNGT
Infrarodbastu.org
Långhagsvägen 8
77633 Hedemora
0707313707
Scroll to Top

don't worry
be happy.

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART KOMMER 2020 ÅRS MODELL KUNNA FÖRBESTÄLLAS till rabatterat pris