Villkor och köpvillkor

 

Om du avser att använda infrarodbastu.org och information som finns på sidan gäller följande villkor:

Genom att titta på informationen och materialet på infrarodbastu.org accepterar du utan begränsningar dessa villkor. Om du av någon anledning inte håller med om något av villkoren ber vi dig att inte använda dig av denna sida eller dess information. infrarodbastu.org reserverar sig rätten att på eget bevåg ändra, modifiera eller på annat sätt uppdatera dessa villkor vid vilken tidpunkt som helst, och genom att använda dig av denna sida går du med på att vara bunden av sådana ändringar, modifikationer och uppdateringar.

Infrarodbastu.org reserverar sig rätten att på eget bevåg ändra, modifiera eller på annat sätt uppdatera dessa villkor vilken tidpunkt som helst, och genom att använda dig av denna sida går du med på att vara bunden av sådana ändringar, modifikationer och uppdateringar.

Infrarodbastu.org garanterar på inget vis att resultatet från denna sida avspeglar alla personers resultat lika.

Vi är inte ansvariga för dina handlingar. När du använder dig av våra produkter måste du inse att resultatet kan variera avsevärt från person till person.

Du måste alltid kontrollera tredjeparts villkor innan du använder dig av information och metoder som anges på infrarodbastu.org.

Köpvillkor:

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan eller kontrollera fraktkostnaden i sidhuvudet.

Alla produkter levereras med svensk manual eller engelsk manual.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Healthnet.se Sverige.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att  Healthnet.se ( infrarodbastu.org) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Healthnet.se sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning via Klarna

Vi använder oss av Klarna Checkout vid betalningar. För detaljerade köpevillkor hänvisas till Klarna via denna länk.

Fakturaorder

När du lagt din order läggs den i kö för packning. Detta sker normalt inom 1-2 arbetsdagar.  När vi sedan skickar din order bifogar vi en följesedel. Notera att alla våra fakturor säljs till Klarna AB. Så du skall inte betala till oss utan se efter Klarnas faktura som kommer på mail till din epostadress du angivit vid köpet.

Villkoren för fakturan är:

Betalning sker till Klanrna.
Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med [det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr] samt dröjsmålsränta med 8 % + referensräntan. Genom att beställa mot faktura godkänner du att Klarna AB sänder dig information och marknadsföring avseende tjänsten ”fakturera mig!”

Fraktpriser

För alla varor tillkommer viss fraktkostnad om ej annat anges.
Vi skickar din leverans antingen med DHL eller Posten.

Leverans och avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Healthnet.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Healthnet.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Healthnet.se bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, fel användning av varan, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Healthnet.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leverans vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta healthnet via e-post svara@healthnet.se och uppge orderid samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden kontakta oss via mail ( svara@healthnet.se) och få en fraktsedel skickad till dig om ditt ärende godkänns för det.

Varan skalll återlämnas med dess originalförpackning. Defekta produkter som returernas till healthnet.se bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Healthnet.se har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur.
I de fall returanledningen är outlösta paket eller reklamation där fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:- till  500:- kr + fraktkostnader tur och retur samt eventuell hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Healthnet.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Healthnet.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. Om gods ej finns felaktig från köpedatumet står kunden för frakten.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta. Om varan är använd och kund vill återlämna varan kan Healthnet.se häva ångerrätten eller begära en omställningskostnad på 40 % av varans kostnad plus fraktkostnader.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Healthnet.se, förslagsvis via e-post på svara@Healthnet.se för erhållande av sätt av återlämnande. För kostnader vid ångerrätt se under reklamationer och returer dessa bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Healthnet.se  för att erhålla en returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Healthnet.se kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Healthnet.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Healthnet.se, debiteras en avgift enligt ovan när det gäller returer och reklamationer för att täcka Healthnet.se kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Healthnet.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis DHL ) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Healthnet.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Healthnet.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Healthnet.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Healthnet.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Healthnet.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Healthnet.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

 

Vill du nå oss skicka ett mail till svara@healthnet.se.

infrarodbastu.org
Dala Husby 2018

 

Vill Du ha Hjälp med något? LÄS VÅR FAQ eller chatta med oss!

Måndag - Fredag 9-17
Lör Söndag STÄNGT
Infrarodbastu.org
Långhagsvägen 8
77633 Hedemora
0707313707
Scroll to Top

don't worry
be happy.

Vi UPPGRADERAR webbsidan
Vi beklagar BESVÄRET!


SNART KOMMER 2020 ÅRS MODELL KUNNA FÖRBESTÄLLAS till rabatterat pris